Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης/χρήστης του Διαδικτυακού τόπου SCANDALmag.gr οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους αυτούς και τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα εφόσον περιηγείται στον διαδικτυακό τόπο του SCANDALmag.gr. To SCANDALmag.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους χρήσης χωρίς την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες του για οποιαδήποτε αλλαγή.

1. Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου του SCANDALmag.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.  Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση μας.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή περιεχομένου για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα αλλά και εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Τέλος επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους ενημέρωσης, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (με ενεργή παραπομπή στον Δικτυακό τόπο του SCANDALmag.gr σε περίπτωση αναδημοσίευσης σε άλλον διαδικτυακό τόπο) και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. To SCANDALmag.gr χρησιμοποιεί Cookies για την βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης των αναγνωστών, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην σελίδα Πολιτική Χρήσης Cookies. Με την περιήγησή σας στον Δικτυακού μας τόπο δηλώνετε ότι αποδέχεστε τη χρήση των Cookies.

3. Στον Δικτυακό τόπο του SCANDALmag.gr ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν ελέγχονται από το SCANDALmag.gr και ως εκ τούτου το SCANDALmag.gr δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενό τους ή τη διαθεσιμότητά τους. 

4. Το SCANDALmag.gr παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση στον επισκέπτη/χρήστη του.  Ο επισκέπτης/χρήστης αξιολογεί το περιεχόμενο της ενημέρωσης και δρα αυτοβούλως αποκλείοντας από κάθε ευθύνη το SCANDALmag.gr. Το περιεχόμενο του SCANDALmag.gr δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υπόδειξη προς ενέργεια.

Το SCANDALmag.gr επίσης, δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόκληση ζημίας στον επισκέπτη/χρήστη κατά την επίσκεψή του σε αυτό για οποιονδήποτε λόγο. (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά λόγω μη ορθότητας του περιεχομένου ή μη διαθεσιμότητας). Δεν εγγυάται για την αδιάκοπη λειτουργία του, την άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών του, ούτε για την απουσία «ιών» ή άλλων επιζήμιων στοιχείων. Καταβάλει ωστόσο κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του και την προστασία του επισκέπτη/χρήστη.

5. Ο Διαδικτυακός τόπος του SCANDALmag.gr δίνει στον επισκέπτη/χρήστη τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Εφόσον παύσει ο χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να ακυρώσει προηγούμενη εγγραφή του και να παύσει άμεσα την αποστολή μηνυμάτων σε αυτόν.

6. Οι όροι χρήσης διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Διεθνούς και Κοινοτικού Δικαίου. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων αυτών, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

7. Η επίσκεψη στον Διαδικτυακό τόπο του SCANDALmag.gr, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων

* Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας σελίδας έγινε την 08/01/2024